Ponadto..

W ofercie mam także cykl Pogadanek Filozoficznych przy zebraniu min. 5 os. grupy słuchaczy w wieku 6-12 lat. Działam na terenie Trójmiasta.

 

POGADANKI Z FILOZOFII

Ani młody człowiek nie powinien ociągać się z uprawianiem filozofii, ani starszy być nią znudzony Epikur

Mali odkrywcy
Nauczanie najmłodszych filozofii jest wyjściem naprzeciw ich naturalnej zdolności do zadziwienia światem, do zadawania ciekawych pytań, a więc i do filozofowania. Na zajęciach z filozofii nie chodzi o to, aby przekazać dzieciom niemal akademicką wiedzę na temat filozofii, ale aby pobudzić je do odważnego zadawania pytań, do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi i dążenia do prawdy. Celem pogadanek z filozofii jest rozwinięcie kreatywności dzieci w zakresie stawiania pytań i samodzielnego poszukania rozwiązań – odpowiedniego oczywiście do stopnia wykształcenia w nich umiejętności myślenia abstrakcyjnego.
Idea filozofowania z dziećmi wpisuje się w ogólnoświatowy trend, znany od lat 60. jako Philosophy for Children (P4C). Idea ta wyrasta z przekonania, że logiczne i wrażliwe myślenie należy wspierać edukacyjnie już od wczesnych lat dziecięcych. Na zajęciach z filozofii dzieci uczą się rozumienia pojęć, tego co one oznaczają oraz jaki mają związek z szerszym życiem społecznym. Warsztaty filozoficzne nie tylko mają pomóc rozwinąć zdolność do wyciszania się i refleksji, swobodę wypowiadania się w grupie, ale i polepszyć koncentrację oraz zdolność do logicznego myślenia. Zagadnienia wprowadzane są za pomocą bajek, opowiastek, wierszy, bądź tekstów nawiązujących do filozofii. Jako dopełnienie zajęć dodaje się zabawy integrujące grupę, a także zajęcia plastyczne.

Przykładowe tematy zajęć:
• Co to jest filozofia?
• Kim jestem? (ciało, dusza, uczucia, Ja-inni)
• Czy kwiaty mogą być szczęśliwe? (człowiek/świat ożywiony i nieożywiony)
• Czy komputer myśli? (myślenie, poznawanie, emocje, świadomość)
• Co to jest szczęście?
• Jak powstał świat? (teorie dawne i współczesne)
• Co to jest czas?
• Co to jest sprawiedliwość? (dobro/zło)
• Co to jest wolność?
• Jak istnieje nic?
• Jak żyć? (sumienie, moralność)
• Narnia i symbolika filozoficzna
• i inne

Grupy 5-10 os. max. 1 spotkanie: 1 godz..
Kurs 10 spotkań uwieńczony dziecięcym dyplomem.


Prowadząca:  Anna Nowakowska (ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski na wydziale metafizyki i antropologii filozoficznej. Autorka m.in. haseł do Powszechnej Encyklopedii Filozofii; książek: Miraże New Age, Abc o New Age; konspektów do filmów z serii „Jarmark cudów”. Ulubione kierunki filozoficzne: tomizm i personalizm.

 

Media o nas:

ArrowArrow
Slider

tychy.pl, „Twoje Tychy” nr 424/2016, mamawtychach.pl, czytamyrazem.pl

 

About the author