Identyfikacja wizualna firm

Identyfikacja wizualna to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku.  Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji.